Cenniki do pobrania

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem outlet.gsm.pl jako jego integralna część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych przekazywanych przez Klientów.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest NetRepublic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NetRepublic z siedzibą w Niepołomicach (32-005), przy ul. Wielicka 47A posiadający NIP: 6782684612, REGON: 356890110, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: sklep@outlet.gsm.pl.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą  poprzez wypełnienie dostępnych w Serwisie formularzy, podczas kontaktu telefonicznego, za pomocą wiadomości elektronicznych, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu – dotyczy plików cookies.
 4. Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne i niezbędne do skutecznego zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 5. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników, tj. aktualny i czynny adres email, imiona i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, ulicę, numer domu  i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo; w przypadku Klientów korzystających z opcji otrzymania faktury VAT - NIP Klienta.
 6. W sytuacji kontaktu email lub telefonicznego Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu email.
 7. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji zamówienia.
 8. Dane Klientów, którzy złożyli zamówienie, są przetwarzane za ich zgodą.
 9. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 10. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 11. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 12. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 13. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: sklep@outlet.gsm.pl.
 14. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 15. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie.
 16. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.
 17. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
 18. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 19. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 20. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://outlet.gsm.pl
KONTAKT

SPRZEDAŻ TYLKO HURTOWA :

hurt@netrepublic.pl
tel. +48 667 470 904

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl